Aldershvile fra 1907 var oprindelig alderdomshjem. Som mange historicistiske bygninger i Ringkøbing er det tegnet af Ulrik Plesner. I dag huser bygningen erhvervsbofællesskabet Career Campus.
.
Bybrønden på Torvet i Ringkøbing, der oprindelig var udformet af en moseegestamme, blev genrejst af byens borgere i anledning af købstadens 500-års jubilæum i 1943. Brønden var oprindelig placeret foran det ældste hus på Torvet, Hotel Ringkøbing, hvis ældste dele af bindingsværk fra omkring år 1600 er bevaret på 1.-salen ud mod Torvet. I sydhjørnet af Torvet blev de ældre huse revet ned i 1950’erne. For at indramme Torvet på ny blev der i 1970’erne sat granitpullerter og tilføjet nye lindetræer, der ligesom de ældre er formet til en stammehæk. T.h. ses det gamle rådhus, kendt under navnet Amtsrådhuset, opført i 1849.
.

Bebyggelsen i Ringkøbings bymidte er i usædvanlig grad præget af rødt murværk og røde tegltage. Op gennem sidste halvdel af 1700-tallet bredte skikken med grundmurede huse sig fra syd op langs Vestkysten. Husene har typisk murede facader i uregelmæssigt brændte, mørkerøde tegl, dekorative, hvidkalkede detaljer og afvalmede tage med rødt tegl i byerne og stråtag på landet. Arkitekturen er præget af klassicismen, hvilket kommer særligt til udtryk i klitgårdene og de større byhuse, og den nye byggeskik ændrede gradvis Ringkøbings gadebillede fra stråtækte bindingsværkshuse til rødt tegl.

Husene fra slutningen af 1800-tallet er præget af en afdæmpet historicisme med dekorative murværksdetaljer i glatte, røde sten og skifertage på flere af de større bygninger. Kvarteret omkring St. Blichers Vej, der forbinder bymidten med den gamle banegård fra 1875, har et særligt stationsbypræg.

I de første årtier af 1900-tallet opførte Ulrik Plesner, der var født i Vedersø, en række bygninger, der dels nyfortolkede den lokale byggeskik, dels bragte tidligere stilarter tilbage til byen. Et godt eksempel er Plesnerhus. En anden imponerende bygning er Helge Bojsen-Møllers nybarokke Vest- og Sønderjyske Kreditforening, tegnet i 1914.

Plesner var med til at skabe og inspirere Bedre Byggeskik-bevægelsen, der videreførte den enkle danske byggetradition. I Ringkøbing har arkitekturstilen især præget murermestervillaerne fra 1920’erne og 1930’erne, der ligger i gaderne umiddelbart øst for den gamle bymidte. I forbindelse med jernbanen fik Plesner flere opgaver, fx den nye stationsbygning fra 1911 og Kongevejen 10 fra 1905, som i dag er en del af Ringkøbing-Skjern Museum. Også Aldershvile fra 1907 og Højskolehotellet fra 1906 er fine eksempler på Plesners arkitektur.

På havnen ligger en klynge små fiskerhytter, kaldet Indianerlandsbyen, og Plesners fredede havnekontor i træ fra 1906 ligger i forlængelse af denne lokale byggestil. Rådhuset og biblioteket på de tidligere havne- og værftsarealer er en modernistisk fortolkning af det karakteristiske røde teglstensbyggeri og er tegnet af Flemming Bay-Jørgensen i 1972.

I løbet af 1960’erne tog arkitekten Ejvind Draiby initiativ til oprettelsen af en bevaringsforening, der efterhånden fik politisk medvind. Resultatet blev vedtagelsen af en bevaringsdeklaration for bymidten, der fortsat fremstår med et oprindeligt præg, mens byen vokser mod vest og nord i en mere nutidig arkitektur.

Siden 2012 har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Realdania By & Byg udviklet Naturbydelen Ringkøbing K syd for byen.

Videre læsning

Læs mere om Ringkøbing

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur