På Ferdinand Richardts maleri Prospect af Fru Heibergs Villa i Rosenvænget, som Omgivelserne vare i 1865 ses Johanne Luise Heibergs villa tv., grosserer Alfred Peter Hansens villa ses th. Rosenvængets Hovedvej løber mellem de to villaer og ses her mod syd gennem lågen. Grundstenen til Heibergs villa blev lagt i 1861, og hun flyttede i 1863 til området sammen med sine tre døtre og tjenerskab; her boede hun indtil 1875.

.

Rosenvænget er et villakvarter på Østerbro, der regnes for at være det ældste villakvarter i Danmark. Rosenvænget anlagdes 1857‑72, efter at hofvinhandler Mozart Waagepetersen havde opkøbt ejendommen Rosendahl. Han udstykkede grundene og byggede selv villa i 1872. Der var stramme servitutter for byggeriet, så de efterhånden 50 villaer, hvoraf flere var tegnet af førende arkitekter som Vilhelm Dahlerup og J.D. Herholdt, inspireret af italiensk villatradition, fik alle udsigt over stranden. Området, som var hegnet med låger, der kunne aflåses, og som kun få havde nøgle til, fik et landligt præg og stod i modsætning til de høje karrébebyggelser i brokvartererne.

Beboerne i Rosenvænget var dels det velstående bedre borgerskab, der kunne have vinterbolig i det indre København, dels kunstnere. Vilhelm Dahlerup tegnede således en villa for maleren C.F. Aagaard i 1875, der med sine brede gavlfacader og store vinduespartier mod nord viser, at den blev opført til en kunstner med behov for et atelier; bygningen blev fredet i 1977. På Rosenvængets Hovedvej 27A ligger en villa tegnet af J.D. Herholdt i 1860 til maleren P.C. Skovgaard. Herholdt tegnede ligeledes villaen nr. 46 for skuespiller og forfatter Johanne Luise Heiberg.

Videre læsning

Læs mere om Østerbros arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur