Ryvangens Naturpark er en park i den nordlige del af Østerbro. Den har et knap så parkagtigt udtryk som Fælledparken og Østerbros andre parker.

Området, som i dag udgør Ryvangens Naturpark, var oprindelig den nordlige del af Ryvangsmarken, der sammen med Vognmandsmarken i 1893 blev opkøbt af staten til militær anvendelse. Militæret rømmede den sidste del af området i 1972, hvorefter det blev overladt til sig selv og snart groede til i skov og krat. Nogle af de gamle bunkere og ammunitionsanlæg står stadig i parken som vidnesbyrd om den tidligere anvendelse, og Mindelunden blev anlagt på det sted, hvor besættelsesmagten 1943‑45 henrettede danske modstandsfolk. I 1998 blev området etableret som naturpark, hvilket bl.a. har medført en mere nænsom drift, der giver parken et vildere præg end mange af de andre københavnske parker.

Der er fundet næsten 200 forskellige plantearter i Ryvangens Naturpark. Foruden en række almindelige hjemmehørende arter omfatter de også mange forvildede haveplanter som armensk perlehyacint, langstilket lærkespore og rundlobet bjørneklo. I den sydlige del af parken ligger en ca. 1,6 ha stor sø, hvis bredder er bevoksede med rødel og ahorn, mens de to øer er groet til med birk og ask. I søens nordlige ende findes desuden en smule rørskov. Søens fiskebestand omfatter bl.a. suder, skalle og gedde, og som en af de få søer i Københavnsområdet er lystfiskeri tilladt. I parken yngler bl.a. grønbenet rørhøne, spurvehøg, stor flagspætte og korttået træløber, mens søen huser en stor bestand af gråand.

Ryvangens Naturpark med Mindelunden blev fredet i 2003.

Videre læsning

Læs mere om Østerbros arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur