Oversigt - fra NØ
.
Oversigt - fra VNV
.
Sydlige ende af broen - fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272937
Sted- og lokalitetsnummer
010405-61
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2018 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bro, ”Rumlebro”. Broen består af to broanlæg. Nederst findes den nyeste betonbro, der er 14 m lang og har et 1,25 m stort cirkulært gennemløb i beton, og en facade der er ca. 4,5 m bred. Ovenpå broen ligger en ca. 2 m høj jorddæming. I dennes nordlige del ligger en ældre granitbro, der er ca. 7 m lang, 5 m bred og ca. 2 m høj og . For den ældre bros vedkommende er den kun synlig på nordsiden, mens resten er jorddækket. Asfaltbelægningen ovenpå broen er ikke omfattet af fredningen, og kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2018
Uspecificeret museal aktivitet - Museum NordsjællandBrokonstruktion. Bygget i kvadsten.
2018
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, Arkæologi"Rumlebro", rest af den oprindelige bro over Nivå, i dag kun synlig på nordsiden af Lønholtvej. Broen er orienteret NV-SØ og er udført i granitkvader i mindst tre skifter og samlet med mørtel. Konstruktionen er kun delvist synlig, da der under broen er gravet en ny vandføring og opsat en moderne bro i beton. Den synlige rest af broen måler 4,5 m i bredden og 1,2 m i højden. På begge sider af vejen ligger der spredte granitkvader som må stamme fra den oprindelige bro.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links