Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsmidne set fra øst, randstenskæden markeret med landmålerstok
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40177
Sted- og lokalitetsnummer
090505-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sydlige halvdel af høj, ca. 2 m høj og ca. 22 m i tværmål. Langs foden en smuk fodkrans. Skeldige over midten af højen. Bevokset med træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1959
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Svendborg Museum
1959
Anmeldelse fra privat - Svendborg Museum
1959
Museal besigtigelse - Svendborg Museum
1959
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1976
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Halv høj", gennemskæres Ø-V af skovskel. Den nordlige del (overpløjet) i ager, denne del er ikke medtaget i ovenstående flademål. Langs sydlige halvdels højfod ses store dele af en smukt bevaret fodkrans. Overgangen højfod/terrasse er usædvanlig skarpt markeret. 15-20 spredte graner, 1,5-2,0 m høje, er ulovligt plantet på højen. En ældre nedgravning ses i østlige højfod. Lodsejer (på gården "Ærendal") forgæves søgt kontaktet for påtale af ulovlig beplantning. Mål: 2,3x22,5x11,5 m. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en gravhøj der ligger i skov. Omtrent 22 meter i diameter og 2,3 meter høj. Højen gennemskæres af et øst-vestgående skel og den nordlige del er overpløjet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links