Højen set fra syd
.
Højen set fra sydøst
.
Højen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4212132
Sted- og lokalitetsnummer
230210-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGanske lav, knap kendelig lille rund Tue, ca. 0,30 x 6 m. Resterne af en Fodkrans af Sten, af hvilke 6 er bevarede paa Plads, betegner dem tydeligt som en lille Gravhøj. I Midten et lille rundt Hul efter Gravning. Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger), efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.
1925
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,3 x 6 m, med 6 sten af fodkransen synlige. I midten et lille hul. Træbevokset, i skov.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 11: Rundhøj (grøn) tværmål ca. 8 m - høj ca. 0,4 m, enkelte randsten.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Meget lille knapt synligt høj. I de gamle beskrivelser er nævnt at resterne af en fodkrans af sten, med 6 sten på plads skulle være bevaret. Disse randsten er ikke længere bevaret og der er kørespor henover højen. Højen måler ca, 6 m i diameter og er ca. 0,2 m høj.
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Lille udflydende høj med jævn overflade. 8 m i diameter og 0,5 meter høj.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links