5066, oversigt set fra V
.
5065, oversigt set fra Ø
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260982
Sted- og lokalitetsnummer
160605-319
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,25 x 20 m. I top en 1,50 x 4 m bred gravning, 0,75 m dyb. Nedad nord- siden en 2 m bred, 0,50 m dyb kløft. Hullerne eftergroet. Lyngklædt i hede.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2,25 x 20 m. I top en 1,50 x 4 m bred gravning, 0,75 m dyb. Nedad nordsiden en 2 m bred, 0,50 m dyb kløft. Hullerne eftergroet. Lyngklædt i hede.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som fritekst. Tilføjelse: 4 huller i øst og sydsiden, tilgroet. Bevokset med græs, mos, enebærbusk og løvbuske i kant af tilgroet overdrdav i nåleskov. Ved nordfod er henlagt 26 cementdrænrør (§18), de fleste mosgroede. Også markstensaffald, hvoraf flere friske (§18). Nedgravet pæl, med lille saltklods (?)(til rådyr?), i/indtil højfod mod øst (§12/18). Midtvejs mellem 2609:82 og :83 er henlagt en mindre markstensdynge opad stor sten (natur?) 1 x 1,5 m. Alt meldt til amtet. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumVurderet noget mindre ved besigtigelsen end tidligere: 1,3 m høj x 12 m i diameter cirka - dog ikke opmålt. Godt gennemgravet i top og vestside.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links