5064, oversigt set fra V
.
5063, oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260983
Sted- og lokalitetsnummer
160605-320
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj. Forgravet top. Noget ujævne sider. En marksten henlagt på østsiden. Bevokset med et løvtræ, et fyrretræ og græs. I kant af tilgroet overdrev/nåleskov. Pløjet helt ind til østfod (§13). Henlagt en større marksten ca. 13 m SØ for højfod. Ca. 13 m S for højfod en mindre markstensdynge, et lag 2,5 x 2 m (§18). Alt meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs og Nålekrat/-træer

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Græs og Nålekrat/-træer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1,25 x 12 m. Toppen ujævn. Lyngklædt i hede.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Forgravet top. Noget ujævne sider. En marksten henlagt på østsiden. Bevokset med et løvtræ, et fyrretræ og græs. I kant af tilgroet overdrev/nåleskov. Pløjet helt ind til østfod (§13). Henlagt en større marksten ca. 13 m SØ for højfod. Ca. 13 m S for højfod en mindre markstensdynge, et lag 2,5 x 2 m (§18). Alt meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumLille høj med store træer - grundig gennemgravet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links