Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36283
Sted- og lokalitetsnummer
050105-12
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Gravpladsen ved Himlingøje fra cirka 200 e.Kr. er en af oldtidens rigeste i Danmark. De ældste af gravpladsens mindst 14 grave har været dækket af store høje af græstørv. Højbegravelser var i jernalderen yderst udsædvanlige og fortæller, at gravfeltet tilhørte en særlig fornem slægt. Gravenes indehold af eksklusive, romerske genstande som for eksempel drikke- og spiseservice af glas, bronze og guld underbygger denne opfattelse. I dag er fire bevarede gravhøje de sidste synlige vidnesbyrd om det høvdingedynasti, som omkring 200 e.Kr. dominerede det østlige Danmark, og som formodentlig bar kimen til et samlet dansk rige.

Original fredningstekst

Journnr.:Fællles kort for nr. 3628-3, 4, 5, 6. Højrest, 3,5 x 20-25 m. Nordøstlige halvdel omdannet og delvis bortskåret af baneanlæg. Græsklædt i ager, bev. med tjørne og røn. Udgravet 1875.

Undersøgelseshistorie

1875
Planering ved byggeri/anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høi, som undersøgtes...[Opbygget omkr. centralt placeret træpæl. Ingen begravelser fundet]. Den hele Gruppe af Høie [sb.12-18] ligger paa høi, flad Mark med vid Udsigt (se Pl.XXX), de ere angivne paa ældre Kort i Vallø Stifts Archiv under Navnet af Baghøiene (se nedenstaaende Gjennemtegninger [se sb.16]).
1875
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 3 1/2 x 20-25 m. Nordøstlige Halvdel omdannet og delvis borskaaret af Baneanlæg. Græsklædt i ager, bev. med enkelte Tjørne og Røn.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
1984
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
1986
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links