Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36286
Sted- og lokalitetsnummer
050105-15
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Gravpladsen ved Himlingøje fra cirka 200 e.Kr. er en af oldtidens rigeste i Danmark. De ældste af gravpladsens mindst 14 grave har været dækket af store høje af græstørv. Højbegravelser var i jernalderen yderst udsædvanlige og fortæller, at gravfeltet tilhørte en særlig fornem slægt. Gravenes indehold af eksklusive, romerske genstande som for eksempel drikke- og spiseservice af glas, bronze og guld underbygger denne opfattelse. I dag er fire bevarede gravhøje de sidste synlige vidnesbyrd om det høvdingedynasti, som omkring 200 e.Kr. dominerede det østlige Danmark, og som formodentlig bar kimen til et samlet dansk rige.

Original fredningstekst

Journnr.: Fælles kort 3628-3, 4, 5, 6. Høj, 2 x 12 m. Beskadiget ved afgravning. Bev. med fyrretræer, i ager. Udsigtstårn på toppen og trappeanlæg op ad sydsiden. Undersøgt 1875; C.2000-20-16. NMI: C. 2000-2016.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høi, hvis Ydre var temmelig beskadiget ved Afgravning om Foden. [Opbygget omkr. centralt placeret træpæl. Centralgrav bestående af bronzekar indsvøbt i klæde indeholdende brændte ben og stærkt ildpåvirkede metalgentande]. Den hele Gruppe af Høie [sb.12-18] ligger paa høi, flad Mark men vid Udsigt (se Pl.XXX), de ere angivne paa ældre Kort i Vallø Stifts Archiv under Navn af Baghøiene (se nedenstaaende Gjennemtegninger [se sb.16]). Høiene N:13 og 15 ville atter blive istandsatte.
1875
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 12 m. Beskadiget ved Afgravning. Bev. med Fyrretræer i Ager. Udsigtstaarn paa Toppen og Trappeanlæg op ad Sydsiden.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links