Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31245
Sted- og lokalitetsnummer
030713-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/11 1891, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission; fredningen tiltrådt af forpagter Asmussen, Severinsminde. Afmærkn.: MS 1893, Petersen, Ny Sonnerup. Høj, 3,5 x 20 m. Tjørnekrat.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn vel bevaret, stærkt tjørnebevoxet Høi, 10 1/3' høi, Diameter V.-Ø. 62', N.-S. 56'. Den vil blive fredlyst af Baroniet Løvenborgs Administration. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 1/2 x 20 m., Tjørnekrat.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Den måler ca.4 x 20 m, er regelmæssigt rundet og hvælvet, er lidt højere end tidligere angivet. Nogle rævegrave har givet nogle uregelmæssige lavninger i top og sider mod V. Højen er helt tilgroet med krat mod S, hvad der hindrer beskrivelse, ser intakt ud. Der er lagt enkelte marksten ca.o-2 m fra højfod (i ældre tid), ikke bedt om at få dem fjernet. Der er plantet graner mellem højen og mergelgrav mod V, alder ca.20-25 år ? i en afstand af 2-5 m fra højfod- ikke påtalt. Den ligger ret højt på kant af bakke (delvist tilplantet), omtrent 300 m fra grusvej. Kunne ved pleje også af omgivelser blive *** Paragraf 53, forældet ant. ? Ejer: se 3124-6 ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, næsten skjult af vegetation, ret højt i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2003
Byggeri og anlæg - Holbæk Museum
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Museal prøvegravning - Holbæk MuseumForud for motorvejsbyggeri udlagdes søgegrøfter umiddelbart nord og øst for sb. 13. Der fremkom ingen fyldskifter, men dybe pløjespor kunne iagttages.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links