Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
16021
Sted- og lokalitetsnummer
110612-344
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,6 x 24 m, "Bjerghøj". Smuk toppet høj. Flade tilgroede afgravninger særlig mod øst. Græs-lyngklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne dejlige, store, ubeskadigede Høj er 26 Skridt paa hver Side i Firkant, 47 Skridt fra N. Skjellet med Østsiden i lige Linie med et længere N. henne gaaende Skjel. Bjergehøje [N. nr. 40-41, svarer til sb. 345 og 344] ere omtrent et Par Hundrede Alen ovenfor Fjordbakken, og der er især fra den nordre en vid Udsigt over Kanalerne, Agger og Røn, ja hele det forhenværende Ejd. Paa Grund af Elevationen set det ud, som om der kun var nogle faa Favne ud til Agger Kanal, og der er dog over 1/2 Mil. Bevoksning: 1979: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen nordre Bjerrehøi, stor, velbevaret Jordhøi. Bevoksning: 1979: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bjerghøj", 3,6 x 24 m., frit beliggende nær Limfjorden, op mod søndre Fod en Grøft. (Bør fredlyses, 1916 ny Ejer, ikke tiltraadt). Bevoksning: 1979: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,6 x 24 m, "Bjerghøj". Smuk toppet Høj. Flade tilgroede Afgravninger særlig mod Øst. Græs-lyngklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGamle kreaturbeskadigelser på alle sider, nu tilgroet, dog et stykke oppe på siden med 0,2-0,25 m. stejl brink. Beskadigelser: Kreaturbeskadigelser, rydningsplads for sten og andet markaffald. Foto: KTH 14/8-79, farve 1, opt. 1, fra Ø. Bevoksning: 1979: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links