8557
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150279
Sted- og lokalitetsnummer
110612-324
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 16 m. Sænkning i sydsiden. Østre halvdel stærkt afgravet. Græs- og lyngklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkjellet er 33 Skridt V. for, og atter lidt mod V er et dybt, tømt Tørvehul. Højen ligger paa en Banke, holder 65 Skridt i Omfang, men er endel ramponeret. Svinnhyv ie: Svinehøj maa være en Fordrejning af Navnet i Tidernes Løb. At have Svin gaaende paa denne for faa Aar siden opdyrkede Hedebanke kan ikke have været Skik. - Tog man Navnet Svend', Islændernes Sveinn, og udtalte det paa det nævnte Folks Maade, blev der vist nogen Lighed med Højens Navn. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSvinhøi, Jordhøi, en Del ramponeret. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(N: "Svinhøj"), 2,2 x 16 m. I søndre Side en Sænkning, østre Halvdel stærkt afgravet, udv. til ca. 2/3 m. over Bund, indefter uregelmæssigt, mindre. Centret næppe rørt. I søndre Side er fundet 3 Smaagrave med brændte Ben, uden Oldsager. Randsten borttagne. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 16 m. Sænkning i Sydsiden. Østre Halvdel stærkt afgravet. Græs-lyngklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 2,0 x 16,0 x 11,0 m. Stærkt forgravet. Sænkning i SV- og Ø-side, mindre i V-side. Højens længderetning N/S, muligvis afgravet på Ø- og V-side. Bemærk stor afvigelse mellem gl. og nye mål. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager, bevokset med et par træer på toppen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links