Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
16023
Sted- og lokalitetsnummer
110612-357
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 3951 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 4y Tingl.: 9/7 1903. Gdr. Anders Pedersen, Vester Røikjær Diplom Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, "Morhøj", 5,1 x 22 m. Top let affladet. Ved Ø-fod flad gravning. Fod let afpløjet. Større skred ved vestre fod. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1855
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1855
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn flintøkse, sleben på bredsiderne, funden i Røjkjær mose.
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne dejlige Høj, der er beliggende N. for Stauersbølhøje med et Par smaa Tørvekjær (Maarhyvkjahr) imellem, er omtrent ubeskadiget. Da Marken er dyrket rundtom, er den firkantet ved Foden og 26 Skridt lang paa hver Side. Maar eller Maard, vistnok Islændernes Mørdr, har lige til nu været et almindeligt Navn i Agger Sogn, og paa Thyborøn lever vistnok endnu en gammel Mand, som hedder Maard Christensen. Mon der skulde ligge en Maar eller Maard i Maarhøj! Bevoksning: 1979: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMaarhøi, meget vel bevaret, kun at Toppen er lidt fladet, 67 Fod i Tværmaal, 15 Fod høi. Bevoksning: 1979: Græs
1897
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFra lærer J. Nielsens samling en retøkse af hjorttak, funden i Røjkjær mose.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Morhøj", smuk og anselig, 5,1 x 22 m. Top let affladet. Mod Ø. ved Foden en flad Gravning med Brink, 1/3 m. h. Fod let afpløjet i Ø., Sø. og V. Mærkesten i Sv., fredlyst. Højene er af Muldjord. - Paa Ejendommen er f. 20-25 Flintsager, mest tyknakkede Øxer. En af Øxerne er A. 28946. "Røjkjærs Mose" er Huller ved Ø. Røjkjær, herfra er Hjortetaksøxe A. 16575 og tykn. Øxe 15282. Bevoksning: 1979: Græs
1916
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn tyknakket flintøkse, medbragt af H. Kjær fra herredsrejsen.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Morhøj", 5,1 x 22 m. Top let affladet. Ved Ø-Fod flad Gravning. Fod let afpløjet. Større Skred ved vestre Fod. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Morhøj". Gammel tilgroet afgravning af S-siden. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Foto: KTH 14/8-79, farve 1, opt. 12 fra SV. Bevoksning: 1979: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links