Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
16026
Sted- og lokalitetsnummer
110612-348
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/8 1916, gdr. Christen Christensen Clausen, Søn- dergaard; fredningen tiltrådt af hustruen, Johanne Sine Marie f. Jensen. Diplom, lydende på begge. Afmærkn.: MS 1917, ved H. Kjær. Høj, "Grønhøj", 4,4 x 26 m. Top let afgravet, fod let af- pløjet. Siderne lidt ujævne. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGrønhøj er lidt Vest for en ret Linie med Skjellet paa Niels Peter Hansens Mark, ca. 150 Alen fro NV Hjørnet og et længere Stykke fra Christen Thøgersens Gaard, der er NO derfra. Højen er næsten ubeskadiget - en Overligger er sunken paa Ø. Siden. Foden er i Firkant, da Marken er dyrket rundtom, 27 Skridt paa hver Side. Der er en Lavning V. for, men den draines nu ud. En storartet Udsigt er herfra over Hav og Fjord, Agger og Thyborøn-Kanal, den nu forsvindende By Thyborøn og længere S ad Ejdet helt til Bovbjerg. Denne Høj er vel stor, men har langtfra saa majestætisk en Beliggenhed som Sangehøj i Kobberø SO for. Bevoksning: 1979: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGrønhyv. Ubeskadiget Jordhøi. Tværmaal 65 Fod. Bevoksning: 1979: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Grønhøj", 4,4 x 26 m. Top let afgravet, Fod let afpløjet. Fredlystes 1/8 af Gaardejer Chr. Christensen Clausen og Hustru, f. Jensen. Bevoksning: 1979: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Grønhøj", 4,4 x 26 m. Top let afgravet, Fod let afpløjet. Siderne lidt ujævne. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Grønhøj". Alle skaderne er nu tilgroede. Beskadigelser: Randbeskadigelser, kreaturbeskadigelser. Foto: KTH 14/8-79, farve 1, opt. 2 fra Ø. Bevoksning: 1979: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i afgræsset mark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links