Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282720
Sted- og lokalitetsnummer
010511-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 6 m x 30 m. Toppen hvælvet. Noget afgravet mod nord. Sider- ne lidt ujævne på grund af plantning. Prægtig høj. Bevokset med graner og andre træer. NMI: "Bomhøj"

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bomhøi" (Paa Generalstabens Maalebordskort urigtig benævnt "Guldhøi"). Eieren har bortgravet et stort Stykke af Høiens nordlige Side samt Overfladen og overpløiet den, desuagtet er den ualmindelig stor, men dens oprindelige Dimensioner ere forrykkede. Nu er den beplantet med Graner. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Bomhøj" 6 x 30 m.. Toppen hvælvet. Noget afgravet mod Nord. Siderne lidt ujævne paa Grund af Plantning. Prægtig Høj. Bevokset med Graner og andre Træer.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 4,9 x 26,0 x 25,0 m. N-siden afgravet. På højtop en 0,5 x 0,5 m. stor nedgravning af ældre dato, næsten opfyldt. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links