Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380714
Sted- og lokalitetsnummer
200206-159
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Skibelund, art.nr.28, k.bl.8, bd.I, bl.20, parc.65/1. Beskrivelse 1956: Høj, 2,8-3 x 17.19 m. I toppen større sænkning gennem højen i N-S. S-siden og navnlig V-siden stærkt nedtrådt af kreaturer; sidst- nævnte sted nøgen skråbrink til en højde af 1,5-1,6 m. Græsklædt, i ager. Beskrivelse 1961: Høj, 2,6-2,8 x 17-19 m, noget ujævn overflade. Henover toppen flad sænkning i nord-syd, 3 m bred, indtil 0,75 m dyb. Græs- og lyng- klædt, i ager. NM.I.: Fredningsdok. bør ikke sendes, før ny beskrivelse er optaget ved besigtigelse efter udbedring. Skaderne påtalt over for ejerens søn, der lovede, at højen skulle blive istandsat. Besigtigelse efter 15/3 1958.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 3 m x 17 m. Stærkt forgravede Sider. Tværs gennem Højen i N.-S. er gravet en Grøft. Overfladen ujævn og hullet. Foden bortgravet.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,8-3 x 17-19 m. I toppen større sænkning gennem højen i N-S. Sydsiden og navnlig V-siden stærkt nedtrådt af kreaturer, sidstnævnte sted nøgen skråbrink til en højde af 1,5-1,6 m. Græsklædt, i ager. (Fredningsdok. bør ikke sendes, før ny beskrivelse er optaget ved besigtigelse efter udbedring)(Skaderne påtalt over for ejerens søn, der lovede, at højen skulle blive istandsat. Besigtigelse efter 15-3-1958).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadigelser af højen udbedret af ejeren, ny beskrivelse: Høj, 2,6-2,8 x 17-19 m, noget ujævn overflade. Henover toppen flad sænkning i n-s, 3 m bred, indtil 3/4 m dyb. Græs- og lyngklædt, i ager.
1961
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links