Rundhøj, Bredhøj, Bjolderup

Artikelstart

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42084
Sted- og lokalitetsnummer
220201-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst

Ejerlav: Bolderslev, art. 16, kortbl. 9, parcel 83/20. Tingl.: 10/3 1930, naturfredet, stadfæstet af Overfredn.nævnet 11/6 1930. Afmærkn.: MS 1933, R. Skovmand. Høj, "Bredhøj", 3,3 (fra øst) – 4,65 (fra nord) x 34 m (nordvest-sydøst) – 25 m (sydvest-nordøst). Toppen er flad, men noget uregelmæssig; topflade 16 m (nordvest-sydøst) x 12 m. Hul i nordøstlige del af topfladen 8 x 5 m, 0,5 m dybt; hul mod sydvest, diam. 3 m 0,35 m dybt. Fra topfladen og ned ad siden mod nord-nordvest et indtil 2 m bredt, rendeagtigt hul. Flad sænkning øverst i nordside 7 x 4 m. Enkelte mindre sænkninger i top og side. Siden mod nordøst og sydvest stejlt afgravet. Brud i siden i indtil 2,5 m's højde fra nord til nordvest, fra vest-nordvest til syd-sydøst og fra sydøst til øst. Trianguleringsmærke i top. Græsklædt i ager. Mærkesten i nordside.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj". 3,75 m. x 40 m. i N-S, 33 m i Ø-V. Toppen flad og maaler 21 m. i N-S., 18 m. i Ø-V. Velbevaret, men med mindre Brud i Top og Side. Ubetydelig Afgravning mod Ø. Nedad Nordsiden en ca 1,50 m. br. Rende. Mod NØ en Afgravning staaende med en 0,50 m. h. Brink. Trianguleringsmærke i Toppen. Burde fredlyses. Bevoksning: 1979: Græs
1930
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1930
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredlyst ved Kendelse af 10/3 1930 af Fredningsnævnet for Aabenraa Amt. Bekræftet af Overfredningsnævnet ved Kendelse af 11/6 1930. D.N.F. Aarsskrift 1930/31, S. 116.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bredhøj", 3,30 (fra Ø) - 4,65 (fra N) x 34 m (NV-SØ) - 25 m (SV-NØ). Toppen er flad, men noget uregelmæssig, topflade 16 m (NV-SØ) x 12 m. Hul i NØ-lig del af topfladen 8 x 5 m, 0,50 m dybt hul mod SV, diam. 3 m, 0,35 m dybt. Fra topfladen og ned ad siden mod NNV et indtil 2 m bredt, rendeagtigt hul. Flad sænkning øverst i N-side, 7 x 4 m. Enkelte mindre sænkninger i top og side. Siden mod NØ og SV stejlt afgravet. Brud i siden i indtil 2,50 m højde fra N til NV, fra VNV til SSØ og fra SØ til Ø. Trianguleringsmærke i top. Græsklædt i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Alle beskadigelser tilgroede. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Foto: Ses på flyfoto S4018-F198/141. S/H og F 01/15-16 fra hhv. NNV og V. Bevoksning: 1979: Græs
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links