Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
39144
Sted- og lokalitetsnummer
090415-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2/10 1893, kammerh., hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde. 1/4 1948 Afmærkn.: MS 1893, adjunkt Boesen. Sb. 12: Rundhøj, ca. 3,5 x 22-23 m, velbevaret. Tæt bevok- set med træer og krat. I ager. Ab. 12a: Rundhøj, lille (umiddelbart op til sb. 12, ved den- nes sydfod). 1,7-1,8 x 8-9 m. Bevokset med græs og enkelte buske og træer, i ager. Højen omtinglyst 1994 med følgende tekst: ***************************************** Stor rundhøj, 4-8 x 28 m. Markant hvælvet profil. I SV er siden noget deformeret af gamle rævegrave. I syd sammenbygget med fr.nr. 3914:49. På skrånende ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
1981
Beskadigelse/hærværk - Fyns Oldtid - Hollufgård
1981
Anmeldelse fra privat - Fyns Oldtid - Hollufgård
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor rundhøj beliggende i ager. Mod S går højen direkte over i den lille høj sb 12 A, der er fredet under samme nr. som nærværende store høj men i sb udskilt fra den. Se særligt skema vedr. sb. 12A. Markant kuplet profil. Beliggende på noget skrånende terræn, hvilket sammen med bortpløjning fra højfoden i V gennem tiderne afstedkommer en højde over omgivende terræn på 4-8 m. Ingen synlige sten. I SV er højsiden noget deformeret af rævegrave med store, nu helt tilgroede dynger af udkastet jord foran. En rendeformet, radiært anlagt, gammel indgravning i højsiden i SSV skyldes muligvis menneskers nedgravning i en rævegrav. På højen omkring rævegravene ligger 4-5 meterstore brudstykker af betonelementer (til ajlebeholder), muligvis benyttet i forbindelse med jagt på ræve. Gl. afpløjning af NØ-fod (tilgroede brinker 1,5-1,8 m høje). Den store høj bør fredes som et selvstændigt nr. (fx. 4 A), hvorfra den lille høj er udskilt (fx som 4 B). Bevokset med smukke gamle træer (eg, tjørn, abild). Ville ved pleje (fjernelse af undervegetation, "fodpose" og udvalgte træer) blive et markant landskabsindslag synligt fra land- og vandområderne i V. Mål: 6x28x28 m. Sb. 12A: Lille høj påbygget S-foden af sb. 12, der sammen med denne lille høj er fredet under nr. 3914:4. Højene bør gives hver sit fredningsnr. (fx. 4A og B), da de har hver sit sb nr. Se iøvrigt skema vedr. sb 12. Højen har nærmest form som en tungeformet udløber mod S af den store høj. Afpløjning omkring højene afstedkommer en noget større nuværende højde, også af sb 12 A, end oprindeligt. Bør evt. plejes (se sb 12). Mål: 2,5x9x9 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer
1998
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links