Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56
Fredningsnummer
271220
Sted- og lokalitetsnummer
160507-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest i skeldige. Ca. halvdelen af den oprindelige høj, ca. 15 m lang, indtil 8 m bred og 1,6-1,7 m høj. En halv snes store randsten i sydsiden. Temmelig for- gravet. Bevokset med græs og buske, i ager.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer findes en Høj, oprindelig c 10' høj, 55' i Tværmaal. Dens ene Side ud mod Marken er bortgravet, den anden ind mod Skoven til Dels ogsaa. Det skaanede Midtbælte danner en 6' høj og 5' bred Jordvold, der nu er Skeldige mellem Marken og Skoven. Hvor der er gravet, ses hist og her store Sten. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest i skeldige. Ca. halvdelen af den oprindelige høj, ca. 15 m lang, indtil 8 m bred og 1,6-1,7 m høj. En halv snes store randsten i sydsiden. Temmelig forgravet. Bevokset med græs og buske, i ager.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (C-høj). I skeldige. NØ halvddel bortpløjet. Højde ca. 2 m fra SØ ca. 3.5 (plateauets højde ca. 2 m). Ind mod skeldiget/højens NV del danner højens top et halvcirkelformet plateau (gammel nedgravning) ca. 1.5 m under skeldihgets ovewrkant ca. 5 m. I højens vestlige del ses to randsten. ok. tinglyses. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagt. Bevokset med græs, bregner, krat samt 5 løvtræer på højen og 2 løvtræer på skeldiget ved højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links