Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271211
Sted- og lokalitetsnummer
160513-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 20 m. Ø-siden stejlt og helt afgravet; stort, 1,5 m dybt hul i top og heri yderligere mod Ø et nyere, 0,5 m dybt mindre hul; i Ø-siden stikker en lille sten- kiste frem, hvori er fundet en bronzealderurne; ved Ø-foden lavet lille stengrotte; også N- og V-siden stejlt afgravet. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lyngbevokset Høj, 11' høj, 70' i Tværm. For nogle Aar siden blev der gravet i Højen (af Kapt. Smith. Aarhus Mus.), og der skal da været fundet et Lerkar, omsat med Sten, 1 Bronzekniv og 1 Naal. Et 30' l, 18' br. og 5' dybt Spor fra Ø. ind i Højen hidrører fra denne Gravning. I den nordre Side var tidligere fundet et Lerkar. [[B4282-83.]]
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 ½ x 20 m. Østsiden stejlt og helt afgravet. Stort, 1 ½ m. dybt hul i top og heri yderligere mod Ø et nyere, ½ m dybt mindre hul. I østsiden stikker en lille stenkiste frem, hvori fundet en bronzealder-urne. Ved østfoden lavet lille stengrotte. Også N- og V-siden stejlt afgravet. Græs i ager.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Stejlsiden mod NØ står tildels bar og eroderes af vind og vejr. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 07.46.79-NØ.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs, lidt lyng, buske og krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links