Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270843
Sted- og lokalitetsnummer
160601-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 18 m. Vestsiden bortgravet og bortgravningsslugten fortsætter ind over højmidten. Bevokset med lyng og midtpartiet og syddelen tæt bevokset med fyr (så orientering er vanskelig). NM.I.: Fredningsværdig på sin plads.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 16-19] Paa en flad isoleret Banke 4 Høje 2-5' h. I den største er der gravet og fundet en Bronzesværd, hvis Haandtag smuldrede
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 18 m. Vestsiden bortgravet og bortgravningsslugten fortsætter ind over højmidten. Bevokset med lyng og midtpartiet og syddelen tæt bevokset med fyr (så orientering er vanskelig). (Fredningsværdig på sin plads).Høj 1,5 x 18 m. Vestsiden bortgravet.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJBA 1997: Høj. Nordsiden er afgravet. Fyrretræerne på højen er fældet og kvaset skjuler sydsiden. Bevokset med opvækst af rønnebær, birk og andet løvkrat og en ældre gran samt blåbær/tyttebær. På højfod mod vest er plantet en halv snes graner i rn række, og yderligere en række i 2-meter zonen (§13), ca. 10-12 år gamle. Ligger på kant af skrænt mod øst, i kant af yngre granplantning.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links