sf Ø
.
sf N
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270842
Sted- og lokalitetsnummer
160601-16
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,8 x 24 m. Fra VNV foden er en ca. 4 m bred og 0,5 m dyb gravning ført ind til over midten af højen, dog tilgroet. Højsiderne ujævne. Bevokset med graner, hvoraf de fleste er fældet. I hedestykke. NM.I.: Fredningsværdig på sin plads.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 16-19] Paa en flad isoleret Banke 4 Høje 2-5' h. I den største er der gravet og fundet en Bronzesværd, hvis Haandtag smuldrede Bevoksning: 1997: Nålekrat/-træer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,8 x 24 m. Fra VNV foden er en ca. 4 m bred og 0,5 m dyb gravning ført ind til over midten af højen, dog tilgroet. Højsiderne ujævne. Bevokset med graner, hvoraf de fleste fældet. I hedestykke. (Fredningsværdig på sin plads).Høj, 1,8 x 24 m. Noget beskadiget. Siderne ujævne. Bevoksning: 1997: Nålekrat/-træer
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJBA 1997: Høj, som fritekst. Tilføjelse: Højsiden især ujævn og afgravet mod nord og nordøst. Dyregrav i nordsiden. Bevokset med fyrretræer, nogle birketræer, graner, røn og noget græs. Mellem ældre granskov i øst og nyere 10-12 år gl. granplantage, der fortsætter ud til landevejen i vest. Beplantningen går helt ind til vestfod (10-12 gl. graner), to rækker står i N-S i 2-m zonen (§13). Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links