Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 15 m; højde: 2 m (opmålt i 1929)

Noteret som overpløjet i 1877.

Undersøgelseshistorie

1877: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1877 Ejstrup sogn og beskrev lokaliteten således: ""Skaanshøj", nedpløjet."

1929: Fund gjort ved gravning

I en gravhøj i Øster Gludsted, sandsynligvis "Skaanshøj", blev der i 1929 fundet en urnegrav. Højen målte da 15 m i diameter og 2 m i højden, og urnen stod midt på højbunden, omgivet af sten og dækket med en flad sten. Den var fyldt med brændte ben, og ned i disse var der stukket en bronzenål med svanehalsbøjet stilk. På bunden af lerkarret lå en øreske med vredet skaft og øksen i enden, en ring dannet af en bøjet bronzetråd samt et brudstykke af en ravperle. Urnen er ornamenteret med bølgelinier og en række af små dyre- eller fuglefigurer. Over urnens dæksten lå et ca. 6 tommer tykt lag af kul og aske. Fundet indsendtes til Nationalmuseet godt et halvt år senere.

1951: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1951 var H. Norling-Christensen i Ejstrup sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: "Høj, "Skånshøj". Overpløjet. Vistnok herfra B 12370-74."

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode VI (ca. 700-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links