Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 20 m; højde: 6 m (opmålt i 1958)

Noteret som overpløjet i 1880.

Undersøgelseshistorie

1880: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte S. Müller og E. Schiödte i 1880 Lysgård sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.1) således: "[Sb.nr. 1-3:] Tre mellemstore Høie, omgivne af Sæd; delvis overpløiede."

1938: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1938 var E. Albrectsen i Lysgård sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 1 blev beskrevet: "[Sb.nr. 1-3:] Helt overpløjede."

Før 1956: Fund gjort ved gravning

I sydsiden af højen havde et landpostbud fundet en urne fra yngre bronzealder (periode V), indeholdende en ragekniv, en pincet og en syl, det hele af bronze og meget velbevaret. Ragekniven er forsynet med spiraloprullet greb og dekoreret med et skibsbillede. Da Nationalmuseet i 1956 blev gjort bekendt med fundet, var det i sønnens eje.

1958: Genstande indleveret til Nationalmuseet som danefæ

Selv om ejeren nødig ville afgive bronzegenstandene, lykkedes det alligevel at få dem til Nationalmuseet som danefæ mod en betydelig godtgørelse.

1958: Lokaliteten blev besigtiget af H. Norling-Christensen, Nationalmuseet

"Højrest, ca. 6 x 20 m; det centrale parti bevaret. Mod øst er højfod og nedre side støttet af markstensmur og mod nordøst går en trætrappe fra fod til top. Mod sydvest er en stentrappe fra fod til top. I toppen er en stor vandbeholder gravet ned i højen. Bevokset med græs og buske. J. 736/58 om fredningen."

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links