Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 18,83 m; højde: 2,2 m (opmålt i 1892)

Diameter: 18 m; højde: 1,75 m (opmålt i 1932)

Noteret som overpløjet i 1874.

Undersøgelseshistorie

Før 1874: Fund gjort ved pløjning e.l.

Da man ved forårspløjningen ville jævne den ene af de to store høje på gårdmand Chr. Pedersens mark lidt ud, stødte man på en grav i højens sydøstlige side. I en alens dybde lå et skelet omgivet af sten, uden at det dannede nogen egentlig gravkiste. Ved siden af skelettet lå der angiveligt to bronzegenstande: en nål med skiveformet, guldbelagt hoved og en enægget kniv med spiraloprullet greb og ornamenter langs ryggen (yngre bronzealder).

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:

Det er højst tvivlsomt, at fundomstændighederne er rigtigt beskrevet. Sandsynligvis stammer de to bronzegenstande fra en uerkendt brandgrav i nærheden af jordfæstegraven.

1874: Fund foræret til Nationalmuseet

Bronzenålen og -kniven blev af bogholder L. Thomsen, Jydske Landkreditforening, overgivet til Museet i bytte for en stridsøkse.

Før 1877: Fund gjort ved pløjning e.l.

I samme høj fandtes en urne, omsat med sten og indeholdende en ragekniv med to skibsbilleder, en lancetformet spids og en pincet ophængt i en treleddet kæde, der ender i en stangknap. Urnen hensmuldrede, men bronzesagerne, der er fra yngre bronzealder (periode V), blev af bogholder L. Thomsen foræret til Museet.

1885: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Strandgaard i 1885 Gullev sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.21) således:

"...Lundehøje ... ere temmelig store. De to Lundehøje [sb.nr. 20-21] øst for Gullev By, paa Matr. No. 9, ere som anført temmelig store og pløjes over, men bære ikke Spor af Udgravning."

1892: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.V. Nissen i 1892 Gullev sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.21) således: "Disse to Høje [sb.nr. 20-21] ligger tæt ved hinanden, og de ere hinanden lige i Eet og Alt. De ere begge dyrkede og udslæbte samt uden Steen. Deres Hovedbestanddel er Muld, og de synes at være ubrudte."

1932: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J. Brøndsted i 1932 Gullev sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.21) således: "Overpløjet rund Høj, 1.75 x 16-18 m. Den vestlige af "Lundehøje". Herfra Fundene i Nationalmuseet B 1084-85 (Naal med guldbelagt Hoved, enægget ornam. Kniv, fra sekundær Grav m. ubrændt Lig) og B 1728-30 (Ragekniv, lancetform. Kniv, Pincet m. Kæde, fra Urnegrav)."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Oldtid

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

2 fund fra grav. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links