Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 21,97 m; højde: 4,7 m (opmålt i 1875)

Diameter: 20,71 m; højde: 4,39 m (opmålt i 1880)

Højde: 2 m (opmålt i 1903)

Noteret som overpløjet i 1903.

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

Tværsnit af gravhøjen med brandgraven (I) i bunden, bronzealdergraven med bl.a. pålstaven (II) og urnegravene fra yngre bronzealder eller ældre jernalder (III) i toppen; inden for højfoden, ved "C", det omgivende stengærde.

.

Plan over den udgravede del af højen.

.

Grav II fra ældre bronzealder, som bl.a. indeholdt en pålstav.

.

1875: Lokaliteten blev besigtiget af C. Engelhardt, Nationalmuseet

Ca. 400 Alen syd for Fuglsanggaard lå "Storhøj". Højen var 70 fod i tværmål og 14-15 fod høj og havde en randstenskæde. Den største af randstenene havde indgraveret en figur, som lignede et skib med sejl. I den nordøstlige side af højen fandtes en stor urne, dækket af en flad sten. Denne indeholdt brændte ben, en bronzenål og 4 bennåle. Fra højen var også udgravet to sten med skåltegn.

1880: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved C. Engelhardt

Højen var ca. 66 fod i tværmål og ca. 14 fod høj. Randstenene var blevet fjernet til bygningsbrug, heriblandt den tidligere omtalte helleristningssten. Lige inden for randstenene lå en stendynge, og længere inden for var der blotlagt dele af et stenhegn, som antagelig havde gået rundt om hele højen. Bredden af stenhegnet var ca. 4 fod. Højen var anlagt oven på en naturlig banke, hvis sider til dels var belagt med større sten i et enkelt lag. Fra toppen af den naturlige banke var centralgraven gravet ned. Graven bestod af en dynge sten, hvorimellem der lå brændte ben og brudstykker af bennåle (Grav I). Lige over denne centralgrav var der nedgravet en anden stendynge, som var af langagtig, oval form, og som dækkede over en grav (Grav II). Gravens sider og bund var dannet af mindre sten. På bundstenene var der spor af en træplade muligvis med bronzebelægning. Herudover fandtes en pålstav med rester af et træskaft og indsvøbt i en dyrehud, en dolk, to bøjlenåle og en bæltekrog, altsammen af bronze.

Gravens østende fortsatte ud i en stor stendynge. I denne lå et lag brændte ben og ca. 1 fod dybere lå en flintdolk på en flad sten, som formodentlig var stendyngens bundsten. Sydøst for centralgraven fandtes en oval fordybning fyldt med sten. I denne lå et flintspyd og lidt trækul. Den øverste del af højen var opført af mennesker, og under græstørven lå en stenring. I denne øverste del fremkom en større stendynge, hvori der lå 3 brandgrave med lerkar og brændte ben samt yderligere 2 grave med rester af lerkar og trækul (III). Disse brandgrave lå under flade sten.

1903: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Kjær i 1903 Vinding sogn og beskrev lokaliteten således: "En overplöjet Höj, "Storehöj", i höjt Korn, ca. 2 M. h. Undersögt af C. Engelhardt. Herfra B 1489-91, B 2240-52 og en Sten med Helleristninger, i Museet."

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre stenalder, dolktid (ca. 2400-1700 f.Kr.) (Grav I)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Dolktid eller ældre bronzealder

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav II)

Længde: 2,51 m (opmålt i 1880)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

3 brandgrave. Yngre bronzealder eller ældre jernalder (III)

Formentlig 2 brandgrave. Yngre bronzealder eller ældre jernalder (III)

Helleristningssten. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Sten med indhuggede skåltegn. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links