Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 30 m; højde: 6 m (opmålt i 1884)

Undersøgelseshistorie

1884: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Ved afgravning af jord i en høj fandt gårdejer Christian Jensen et gravkammer indeholdende 2 guldspiralringe og nogle bronzesager. Kort tid efter fandt han to andre gravkamre bestående af store flade sten. 3-4 år forinden var der fundet yderligere et lille stenkammer, og ca. 14-15 år tidligere urner tæt under overfladen. Hver af disse urner var omsat af flade sten. Højen målte ca. 30 m i diameter og var ca. 6 m høj.

1898: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte M. Kristensen i 1898 Nim sogn og beskrev lokaliteten således: "Her er for en Snes Aar siden slöjfet en stor Höj, kaldet Klövenhöj. Der skal være fundet en Halsring, en Naal, et Armbaand og to Guldringe, der indgik til Nationalmuseet. Der stod 2 Sten i Höjen med indhuggede Ringe. Om disse endnu står i Bunden af Höjen, vides ikke."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

3 stenkister. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Min. 1 brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

2 helleristningssten. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links