Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Undersøgelseshistorie

1854: Fund foræret til Nationalmuseet

Bronzedolk, et afspaltet stykke af oksehorn (drikkehorn) og pålstav fundet sammen med hårlok og uldent tøj i stensat kiste i højen. Det oplystes, at kisten sandsynligvis havde haft trælåg.

1896: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Fredstrup i 1896 Hørning (Sønder) sogn og beskrev lokaliteten således: "En Høi af ubestemmeligt Omfang og Høide, i nyere Tid omdannet til Fundament for en Veirmølle. Herfra Bronzealdersfundet Inv. Nr. 15271-73."

Før 1906: Fund købt af Nationalmuseet

Stridsøkse fundet ved højen.

1930: Udgravning, foretaget af Skanderborg Museum ved C. Holtet

Højtomten undersøgtes omkr. 1930. Der fandtes et stenleje med aftryk fra en egekiste samt lidt bronzestøv.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 2,51 m; bredde: 0,62 m (opmålt i 1896)

Formentlig Jordfæstegrav. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Fund fra grav. Yngre stenalder, enkeltgravstid (ca. 2800-2400 f.Kr.)

Vindmølle oven på højen. Nyere tid (1660-)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links