Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
281139
Sted- og lokalitetsnummer
160305-67
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Halvdel af høj; vestfoden bortpløjet; østlige halvdel overpløjet. 12 m lang, 1,5 m høj. Græs i ager. C-højen afmeldt 1. november 1989.

Undersøgelseshistorie

1897
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyng- og græsklædt Høj, 5' høj, 35' i Tværm. Den østre Side (til Skellet) er bortpløjet. Overfladisk Gravning i Toppen og en Sænkning i den sydvestre Side.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHalvdel af høj. Vestfoden bortpløjet. Østlige halvdel overpløjet. 12 m lang, 1 1/2 m høj. Græs i ager.
1957
Museal udgravning - Horsens MuseumUdgravning af en 12 x 12 m stor høj omgivet af randsten. Højen indeholdt en Ø-V orienteret centralgrav, bestående af en stensætning, hvorpå en egekiste har hvilet. Graven indeholdt et bronzesværd i træskede og en bronzekniv, ligeledes i træskede, samt en flintdolk, der har været anvendt som ildsten, en tutulus, en bøjlenål og rester af tekstil. I højen fandtes desuden skår af en yngre bronzealderurne og 3 stensætninger efter urnegrave.
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen eksisterer ikke længere.
1989
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Planlagt gravning efter råstof - Horsens MuseumHøjen vil blive sløjfet ved råstofindvinding.
1989
Museal besigtigelse - Horsens Museum
1990
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1990
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Museal udgravning - Horsens MuseumVed undersøgelsen frilagdes hele højfladen, som p.g.a. afpløjning fremstod 22 m lang og 15,5 m bred. Den i 1957 udgravede del af højen kunne ikke iagttages. Rester af en jordfæstegrav, som tolkes som højens primærgrav, blev undersøgt. Graven var afgrænset af 2 parallele rækker sten. Indenfor dette område fandtes et lille bronzefragment, som dateres til første halvdel af æ. bronzealder. Desuden fandtes 3 urnegrave og en tvivlsom brandgrav. Endvidere fandtes stolpehuller, gruber og nedgravninger under og ved siden af højen som alle tolkes ældre end denne.
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links