Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221670
Sted- og lokalitetsnummer
141101-84
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst i 1988 med følgende tekst: **************************** Højruin. 9 x 12 m stor og 2 m høj. Største længde i Ø-V retning. hele den sydlige højside er nedstyrtet i grusgrav.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjens Gjennemsnit er 64', men dens Højde kan ikke bestemmes, da her kun sees den nordvestlige Deel. Højen er oprindelig bygt paa en Bakke, men nu er her en stor Gruusgrav, hvori Højen er styrtet ned paa ovenfor omtalte Rest nær. Der sees Spor af, at Højen tidligere har været brudt i Midten, og Brudet synes at være et Bundbrud. Om Fund vides intet. Den tilbageblevne Rest er begroet med Krat og Torn. Mod Vest er Højen pløjet for nær. Af Fodsteen sees ingen og af Fodsteen er der kun faa [?]. Bevoksning: 1982: Mos og Løvkrat
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, har været 14 m i Diameter, 2 m høj, det meste nedstyrtet i Grusgrav, Resten græsgroet i Ager, i Profilen ses mange Sten.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Længde i Ø/V, men dimensionerne noget usikre p.g.a. nedenstående afgravning og meget tæt kratvegetation på Ø-lige side. Næsten hele den S-lige side bortgravet ved tidligere grusgravning (råstof-før). Grusgraven nu eftergroet. Nyplantet bælte af graner op til N-lige fod. En del sten i den afgravede del, en ældre rævegrav i V-kanten af afgravningen. Ikke-fredningsværdig. (Højen kan kun lige anes på fotoet taget fra NV). Bevoksning: 1982: Mos og Løvkrat
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjruin. 9 x 12 m stor og 2 m høj. Største længde i Ø-V retning. Hele den sydlige højside er nedstyrtet i grusgrav.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er tæt bevokset med træer og krat. Beliggende ved tæt bevokset gammel grusgrav.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links