Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2216117
Sted- og lokalitetsnummer
141101-236
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 1,7 x 25 x 12 m, orienteret NNV/SSØ. Noget forstyrret i ældre tid, muligvis derfor af uregelmæssig grundplan, bredest i S-enden. 2 randsten i V, 1 i SØ; herudover talrige sten i overfladen. Lidt N for midten, nær den nuværende (afgravede) Ø-fod, ses et Ø/V-orienteret kisteformet kammer sat af 2 bæresten i N, 2 i syd, 1 i Ø og vistnok 2 i V. Indvendig måler kammeret ca. 1,6 x 0,5 m. Ingen dæksten.

Undersøgelseshistorie

1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBerejst 1989 af JGB: Langdysse orienteret NNV/SSØ, beliggende umiddelbart V for kommunevej, der i SØ synes at tangere højen uden dog at have gjort indgreb i denne. Højen er meget uregelmæssig af grundplan - bredest i S-enden - og utvivlsomt stærkt forstyrret i gl. tid. I overfladen ses overalt mange større og mindre sten. I hvert fald 2 store i V-siden og 1 i SØ (hvor vejen tangerer højen) synes at være randsten. Lidt N for midten, nær den tilsyneladende Ø-side (der dog her virker ret afgravet og forstyrret), ses et Ø/V orienteret, kisteformet dyssekammer sat at 2 bæresten i N, 1 i Ø, 2 i S og (vistnok) 2 i V. Ingen dæksten. Indvendig måler kammeret ca. 1,6 x 0,5 m, dybden er ca. 0,2 m. Flere større fragmenter af sprængte sten omkring kammeret. Ligger umiddelbart SSØ for kommunalt rensningsanlæg. Bevoksning: 1989: Løvtræer
2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderLangdysse, 1,7 x 25 x 12 m, orienteret NNV-SSØ. 2 randsten i V, 1 i SØ. Lidt N for midten ses et kammer, ca. 1,6 x 0,5 m.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget vanskeligt at se formen på højen - ligner mere en uregelmæssig rundhøj end en langhøj. Randsten ikke synlige. Bevokset med en del løvtræer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links