Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221671
Sted- og lokalitetsnummer
141101-79
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst i 1988 med følgende tekst *************************************** Høj, 2 x 24 m. Beskadiget ved kraftig afgravning i NØ, SØ og SV. Langs højfod nogle større sten.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj. Denne Høj har lys Fyld med mange iblandede store Steen ligesom den ogsaa har store Fodsteen. 3 Fod oppe og 7 a 8' inde sees et Lag større Krandsstene. I de forskjellige Brud sees ogsaa større Kotringer udvæltede. At der her paa disse Marker er indpakket en stor Mængde Steen i Højene, har vel nærmest sin Grund i, at Markerne ere rige paa store Steen. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, helt omgravet og ødelagt, umaalelig paa Grund af tæt Krat, i Ager.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Stærkt beskadiget ved kraftig afgravning i NØ, SØ og SV. Målene en smule usikre p.g.a. disse beskadigelser samt tæt kratbevoksning. En del større sten henligger rundt langs kanten af højen, nogle muligvis in situ. En bænk er opstillet ca. 10 m. SV for højfoden ved en vigeplads i vejsvinget. Her findes desuden i krattet en større stendynge, samt en del papiraffald, knuste flasker m.v. Tidl. ikke-fredningsværdig. Bør dog nok sikres yderligere, da højcentret synes bevaret. Se 2216:48. Koncept vedlagt sagen. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 2 x 24 m. Beskadiget ved kraftig afgravning i NØ, SØ og SV. Langs højfod nogle større sten.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagt høj. Bevokset med græs og krat. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i grønt areal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links