Fortidsmindet set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391419
Sted- og lokalitetsnummer
090420-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3914-18, 19. Ejerlav: Stensgaard hovedgard m. Millinge og Østerby byer matr.nr. 29b Rundhøj, 1,4-1,5 x 16-17 , lidt udflydende som følge af tidligere pløjning, i overfladen enkelte håndsten. Indehol- der antagelig et stenkammer som sb. nr. 22 (3914-20) og 23 (3914-19). Bevokset med buske, lidt krat og græs, i skov. NMI: .....Bevokset med birke, lidt ........

Undersøgelseshistorie

1943
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj hvis Ø-fod indgør i jorddige langs skovvej. Ingen synlige randsten eller andre jordfaste sten. I yngre egekultur, der også står på højen. Ca 10 m NØ for højen ses en anden høj, hvis østlige del er bortgravet ved anlægning af (gammel) skovvej, 3914: "K", se denne. Højene omgives af højryggede agre. Mål: 1,7x28x24 m. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en rundhøj, der ligger i løvskov. Der ses ingen sten i overfladen, men de kan være dækket af blade. På højen står egetræer og birk. Der er opvækst af brombær.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links