4408-4-2
.
4408-4-3
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44084
Sted- og lokalitetsnummer
220102-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 26 m. Top og sider med talrige tilgroede huller efter rævegrave. Ny rævegrav i siden mod SV. Siderne afgra- vet i gammel tid undtagen mod NV. Græs- og buskklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 4 m x 25 m. I Toppen er flere gamle, dog ikke særlig dybe Nedgravninger. Fra Toppen nedad Ø.-Siden en 4-5 m br. Nedgravning. Omtr. midt paa V.-Siden et Brud 1 m. br., 0,50 m dybt med Brink. Højfoden bortskaaren og staar med Brink mod SV. og NØ. indtil 1,50 m. h. Lyng- og græsklædt i Ager.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 26 m. Top og sider med talrige tilgroede huller efter rævegrave. Ny rævegrav i siden mod sv. Siderne afgravet i gl. tid undtagen mod nv. Græs- og buskklædt i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen står flere steder mod S og Ø med kun delvist bevokset stejlbrink, formentlig p.g.a. tidligere kreaturskader. Mod S ligger flere, lidt mere end hovedstore sten, formentlig oppløjede eller udskredne randsten lidt oppe ad "skrænten". En del større huller både i toppen og i siderne er nogenlunde tilgroede. En del store hvidtjørn vokser på højen. Hullerne i toppen delvist fyldt med afskårne grene. At bredden er blevet lidt større siden sidste berejsning skyldes formentlig en vis udskridning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, kreaturbeskadigelser. Bevoksning: Græs, krat. Foto: S/H og F fra V (2 stk.) og SSV (02.16-18).
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links