Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44081
Sted- og lokalitetsnummer
220102-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,75 x 20 m. I top et hul 2 x 3 m bredt, 1,25 m dybt. Desuden en halv snes lidt mindre huller i top og sider. Hø- jens S-side bruges som skydevold. Bevokset med enkelte træer i plantage.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj ca. 3,75 m. x 20 m. I Top et 1,25 m. d. Hul, 2 m. i Diam. Benyttes som Skydevold. Paa Toppen en Flagstang. Tæt bevokset med Gran. Muligvis har der været flere Høje i Frøslev Plantage, men disse kan ikke skelnes fra de ved Sandflugt fremkomne Højninger, de saakaldte Frøslev "Polle".
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3.75 x 20 m. I top et hul 2 x 3 m bredt, 1.25 m dybt. Desuden en halv snes lidt mindre huller i top og sider. Højens sydside bruges som skydevold. Bevokset med enkelte træer i plantage.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen som skydevold benyttede S-side er på et 5-6 m. bredt stykke i op til ca. 2 m.'s højde fra foden uden bevoksning og ret kraftigt eroderet. Der er gravet ind i den og den står stejlt. Også Ø-siden stejl efter afgravning, men nu bevokset. Foruden det store hul i toppen flere store huller mod N og NV. En nedslidt sti går op over højen fra V. Hullerne dog bevokset tildels med brombærkrat. Flagstang på toppen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, erosion, randbeskadigelser, affladning af top. Bevoksning: Græs, krat. Omgivelser: Plantage. Foto: S/H og F 02.12-13 fra hhv. S og SØ.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Museal forundersøgelse - Museum SønderjyllandArkæologi Haderslev har d. 27. oktober 2014 gennemført arkæologisk overvågning af ovenstående anlægsarbejder i henhold til de krav som Kulturstyrelsen havde meddelt bygherre. Der fremkom ved overvågningen ingen arkæologiske levn. Højen er fin og intakt og nu fuldt reetableret.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links