Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380719
Sted- og lokalitetsnummer
200206-180
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Gabøl, art.nr.35, k.bl.6, parc.167/101, bd.II, bl.79. Gammel beskrivelse, 1956: Høj, 2-2,3 x 17-19 m. Noget forgravet i ældre tid, med bred, dyb sænk- ning fra midten mod V, større sænkning i toppen og betydelige brud i siderne, særlig mod Ø og S, væsentlig hidrørende fra kreaturnedtramp- ning. Bevokset med buske og græs, men bevoksningen delvis optrådt. I ager. Ny beskrivelse, 1961: Høj, 1,8-2,2 x 18-20 m. Større sænkning i vestsiden. Noget ujævn over- flade. Bevokset med gyvelkrat, i ager. (Gyvelen frosset væk / 1963). NM.I.: Høj, 2-2,3.....I ager. (Fredningsdok. bør ikke sendes, før ny beskrivelse er optaget ved besigtigelse efter udbedring). (Skaderne påtalt over for ejeren, der indvilgede i at istandsætte højen ved tilførsel af jord og såning af græs. Besigtigelse i foråret 1958).

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, nu ganske ødelagt af en Indgravning fra V.-Siden, hvorved hele det centrale Parti er borttaget. Det har opr. været en anselig Høj, ca. 3 m høj ca. 20 m i Tværm. Siderne afgravede og hullede.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2-2,3 x 17-19 m. Noget forgravet i ældre tid, med bred, dyb sænkning fra midten mod V, større sænkning i toppen og betydelige brud i siderne, særlig mod Ø og S, væsentlig hidrørende fra kreaturnedtrampning. Bevokset med buske og græs, men bevoksningen delvis optrådt. I ager. (Fredningsdok. bør ikke sendes, før ny beskrivelse er optaget ved besigtigelse efter udbedring). (Skaderne påtalt over for ejeren, der indvilgede i at istandsætte højen ved tilførsel af jord og såning af græs. Besigtigelse i foråret 1958).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkader udbedret af ejeren 1959, beskrivelse herefter: Høj, 1,8-2,2 x 18-20 m. Større sænkning i vestsiden, noget ujævn overflade. Bevokset med gyvelkrat, i ager.
1961
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links