Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38075
Sted- og lokalitetsnummer
200402-51
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Hjartbro, art.nr.108, bd.I, bl.28, kortbl.10, prcl.75/1. Høj, 1,3 x 22 m. I top et tilgroet hul, 1,5 x 1,5 m stort og ca. 0,5 m dybt. I vestsiden et tilgroet ca. 1 m stort hul ca. 0,5 m dybt. På sydsiden et mindre, smalt ikke særlig dybt hul, og et lignende men lidt større ses på SØ-siden. Overfladen lidt ujævn. Bevokset med græs og træer, i skov.

Undersøgelseshistorie

1928
Diverse råstofgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. ca. 1.25 M. høj, Diam 14.50-15 M. I Toppen er der et nu 1.75 M. stort Hul. Der har været udgravet for at faa Sten og indeholdt mange, ret store. Der var bl.a. et lille Kammer paa godt 1 Alen i Tværmaal. Beplantet med Gran i Skov.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.3 x 22 m. I top et tilgroet hul 1.5 x 1.5 m stort og ca. 0.5 m dybt. I vestsiden et tilgroet ca. 1 m stort hul, ca. 0.5 m dybt. På sydsiden et mindre, smalt ikke særlig dybt hul, og et lignende men lidt større ses på sydøstsiden. Overfladen lidt ujævn. Bevokset med græs og træer, i skov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links