Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
20156
Sted- og lokalitetsnummer
141003-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/12 1932. Dorothea Marie Kristensen. Høj, 2-3,50 x 17-18 m. Gamle gravninger i top og sider. Overfladen ujævn. Græsklædt med enkelt træ i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Gl Estrup, Fausing S, Sønderhald H, Randers A. Højen, der har en nogenlunde god Form og i Frastand tager sig meget godt ud, er bygt af Muld og klædt med Lyng og Græs. Ved a sees en yngre men meget overfladisk Overgravning formodentlig frembragt ved Gravning efter Ræve. b er Spor af et gammelt Topbrud, der efter al Rimelighed ikke er et Bundbrud. c er den ubeskadigede Overflade. Ved d og e er Foden pløjet for nær og 2 større Fodsteen sees. Paa Grund af sin høje Beliggenhed og sit i Frastand gode Udseende er den uagtet sine mindre betydende Beskadigelser værd at frede tilligemed Nabohøjen. [[FM 1932]] Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.
1891
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2-3,5 x 17-18 m. Gamle Gravninger i Top og Sider. Overfladen ujævn. Græsklædt med enkelte Træ[er] i Ager. [[FM 1932 17/12]]FM 1932 Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk storhøj, noget ujævn overflade. I toppen ses 2 ca. kvadratmeterstore, knapt meterdybe nedgravninger, dog begge eftergroede. På højfod i SØ lidt gl. marksten og et par asbestbølgeplade-stumper. ** Seværdighedsforklaring ** Vil efter pleje rykke op i tostjernet seværdighedsgrad. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumTræ og marksten mod SØ ses ikke. Ujævn overflade med huller. Bevokset med krat, græs og små ege.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links