Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
20159
Sted- og lokalitetsnummer
141003-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/9 1934. Godsejer Fr. Legarth. Høj, 1,85 x 13-14 m. I Ø og SØ gammel, eftergroet gravning fra fod til top. Mod NNV spor af gammel gravning. Overfla- den ujævn. Randsten mod S, SØ og NØ. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Gl Estrup, Fausing S, Sønderhald H, Randers A. De nu værende Rester ere 6' høje og 44' i Gjennemsnit. Højen er lyngklædt og beliggende ned mod en dyb Dal. Den er bygt af Muld og har to Brud, et fra Nordvest til Toppen og et fra Sydøst til Toppen og desuden er der en stor Deel af den bortført. [[Fredlyst 1934. Journ. 86/34.]] Bevoksning: 1988: Græs.
1891
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,85 x 13-14 m. I Ø og SØ gammel, eftergroet Gravning fra Fod til Top. Mod NNV Spor af gammel Gravning. Overfladen ujævn. Randsten mod S, SØ og NØ- Græsklædt i Ager. [[FM 1934 26/9]]Fredlyst 1934. Journ. 86/34. Bevoksning: 1988: Græs.
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 1065/56, 709/57. Sb. 14.10.03-37. Sløjfning af fredet høj. Sb. 14.10.03-37. 15/10-56 fra statshusmd. S. P. Christensen, Lundby pr. Allingåbro. Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport af d. 5/4 1957 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 15/10, 17/10 1956 og d. 28/2 1957 ml. statshusmand Søren Peder Christensen, Lundby pr. Allingåbro St., og N01.
1957
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 709/57, 1065/56. Sb. 14.10.03-37. Højen besigtiget 5/4 57 sammen med ejeren. Den kan ikke frigives, da den ligger højt og ses viden om og da beskadigelserne er overfladiske og tildels tilgroede. Foden, navnlig i syd og vest, er nedtrampet af kreaturer, men nu varer det nogle år før der igen skal være løsdrift. Meddelte ejeren, at højen i så fald måtte hegnes. Det meddeltes ejeren, at højen ikke kan frigives. Therkel Mathiassen
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet i fredningstekst. Dog sås ikke de beskrevne randsten, når undtages et antal noget tvivlsomme i Ø-foden. Resten er formentlig overgroet (eller fejltolket ?). Lidt gl. marksten hist og her. Bevoksning: 1988: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ujævn overflade (alt tilgroet). Bevokset med græs, lyng, gyvler, et nåletræ mod vest, en birk mod nord og en lille eg mod syd.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links