Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
151033
Sted- og lokalitetsnummer
120206-74
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2/12 1926, gd. Esper Axelsen Afmærkn.: NB! Iflg. gl. kart.kort skal højen aldrig have MS. Høj, 1,9 x 16 m. Toppen synes afgravet og større, tilgroet hulning i toppen mod syd. Flad afgravning i nordøstsiden. Mod sydvest ses lidt oppe på siden 5 hovedstore sten og nede ved sydvestfoden ses 1 randsten (hovedstor). (Man har det indtryk, at de 5 omtalte sten ligger på sekundært leje, mon det er randsten, der er pløjet op og derefter lagt løst på højsiden?). Græsgroet i ager. (De pløjes for tæt. Ejeren lo- vede at hegne, også når kreaturerne ikke var der, for at hin- dre, at karlene pløjer for tæt. Ordningen gælder fra 1955).

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1926
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som måler 1,7 x 17 x 13 m. Noget affladet og bevokset med græs. I sydvestsiden kan der noget oppe på højen under grønsværen mærkes 3 sten - sekundære ? Ved højfoden i sydsiden findes en sten, der kan stamme fra en randsten. I toppen findes en stor, ældre, tilgroet nedgravning på 6 x 3 x 1 m. Bevoksning: 1982: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links