Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1918119
Sted- og lokalitetsnummer
140110-200
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer er to Nabohøje [sb. 84] med nordlig og sydlig Retning. Hver af Højene har et Tværmaal af 24 Al og Afstanden mellem dem er 4 Al. Begge Høje ere lyngklædte, men de ere undersøgte i en længst forsvunden Tid. Den Sydlige [sbnr. 200] har en stor Indgravning fra Øst, og den Nordlige er undersøgt ved Gravning fra Sydvest. Mod Nord er den brudt af Brandlinien. I begge Høje sees baade større og mindre Steen. Her er i sin Tid tilkjørt en større Mængde Marksteen.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo smaa Høje. Nordlige [sbnr. 84], 1½ x 8 m. Lyng med Enebær og Gran. Uskadt. Sydlige [sbnr. 200], 1½ x 12 m. Lyng med enebær og Gran. Uskadt.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, enebær, lidt græs og krat. Enkelte sten synlige i toppen. Dyreveksel henover højen (svagt spor).
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er tæt bevokset med især skovtjørn/vildtjørn.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links