Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra N
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181328
Sted- og lokalitetsnummer
140711-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 15 m. Udgravet ved et vældigt krater i midten, der nu er ca. 0,5 m dybt. Ligger i udkanten af lille beplantet stykke og er selv beplantet. NMI: Bør fredes på sin plads.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 3-4 F. høi, 30 F. bred, bestaar væsentlig af Sten.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,5 x 15 m. Udgravet ved et vældigt hul i midten, der nu er ca. 0,5 m dybt. Ligger i udkanten af lille beplantet stykke og er selv beplantet. (Bør fredes paa sin plads.) tingl 7/5[[Fredet]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUdgravet højtomt i plantageskel til ager. Talrige store gl. rydningssten, muligvis enkelte fra selve højen, omkring højen og langs markskel Ø og V for højen. Meget ujævn og afgravet højflade med diffus ydre afgrænsning og omrids. Højen er dækket af selvsåede løvtræer og omgivet af nåletræsplantage mod S.V. og Ø. Højens nordside ligger ud til markskellet. I sydlige højford en ræve eller grævlingegrav. Anlægget er af så dårligen karakter, at en frigivelse til råstofudnyttelse af området bør finde sted imod forudgående arkæologiske undersøgelse af tomten.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links