Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181316
Sted- og lokalitetsnummer
140711-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Bavnehøj" 2,5 x 24 m. Grundplanen pløjet firkantet. Stærkt forgravet. Syd- østlig i højen et 2 m langt (Ø-V) og 1 m bredt stenkammer sat af 2 sten i hver langside og 1 i hver kortside. Ingen overligger. Buskvækst i kammeret. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 10 F. høi, 55 F. bred, stærkt ødelagt ved Gravning og delvis sløifet. Gravene i Bunden af Høien kunne dog ikke være forstyrrede.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Bavnehøj" 2,5 x 24 m. Grundplanen pløjet firkantet. Stærkt forgravet. Sydøstlig i højen et 2 m langt (Ø-V) og 1 m bredt stenkammer sat af 2 sten i hver langside og 1 i hver kortside. Ingen overligger. Buskvækst i kammeret. Græsgroet i ager. Tingl 7/5 49[[Fredet]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTværmålet overvurderet på blåt kort. Ellers som beskrevet. Overfladen ujævn, men ikke så meget, som man skulle tro efter blåt korts angivelse. Geod. Inst.-målepunkt på højtop. En del sten på højen, bl.a. et mindre marksstensdepot ved NV-hjørne. Græsklædt. Beliggende frit i ager tæt V for landevejen. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig, men tidlige dyssekamre er ikke just almindelige på egnen. Ikke offentligt tilgængeligt, men fuldt synlig fra offentlig vej tæt mod Ø.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links