Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181314
Sted- og lokalitetsnummer
140711-48
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/9 1915, propr. Peter Hågen Thomsen Aarup, Svendstrup hovgård. Diplom. Afmærkn.: MS 1932, Th. Thomsen. Høj, 2 x 14 m. Noget beskadiget overflade. Marksten dynget op på højen. Lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 3 F. høi, i det Ydre noget beskadiget. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2 x 14 m. Noget beskadiget overflade. Marksten dynget op paa højen. Lynggroet i ager. FM 8/9 1915 MS 1932FM 1915 MS 1932 Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVelbevaret rundhøj i læhegnbeplantet skellinie SØ-NV. Ca. 4 m fra SØ-lige højfod en stor bunke gl. rydningssten. I skellinie SØ for højen en række større sten (gl. skellinie). NØ-lige halvdel af højen er ryddet for løvkrat i forbindelse med opsætning af hegn. (§48) d.d. af ejer som blev truffet på stedet. Højen iøvrigt let græsbevokset og på SV-lige halvdel løvkrat. Højtop let affladiget. § 53: Nåletræsbeplantning (habilis + ædelgran til juletræer jvf. 1813:13) langs østsiden af højen og læhegn. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links