Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332631
Sted- og lokalitetsnummer
020109-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 4/8 1884 (Kmhr., lehnsgreve C.EM. Holstein- Ledreborg) Rund høj, 3,5 x 21 m (N-S) x 17 m(Ø-V). Ved foden mod syd er bortgravet et stykke hvorved 7 store og enkelte mindre sten blottede. Overfladen noget afskrabet af kreaturer. I toppen større flad sænkning. I N-siden flad indsænkning. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredlyst rund Høi. 21 Meter i Tværmaal. 3,25 M høi. Fra Nord til Syd, 17 M fra Øst til Vest. Ved Foden mod Syd bortgravet et Stykke, hvorved 5 Stene blottede. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, 3 1/2 x 21 (NS) - 17 (ØV) m. Ved Foden mod Syd er bortgravet et Stykke hvorved 7 store og enkelte mindre Sten er blottede. Overfl. noget afskrabet af Kreaturer. I Toppen større flad Sænkning. I N.-Siden flad Indsænkning. Græsklædt i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mål ca 3,5x21x17 m, med N-S'lig længderetning. Mod S ses 7 store sten, fra fodkreds. I toppen og særligt mod SØ flade større, ældre indsænkninger, ret stejl side mod N. Der fører højspændings- og elledninger omtrent 50-75 m N og S for højen, ca 30 m N for højen en transformatorstation og ca 50 m V for højen et nyere parcelhus. Omtrnet 40 m til offentlig vej, den ligger højt i landskabet ved skråning ned mod lavning mod SV. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt beliggende, med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links