Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1813148
Sted- og lokalitetsnummer
140605-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS. på top. Høj, skaldet på top og V.side, på resten lidt græs og lyng, i ager. 2,20 x 16 m. Foden pløjet for nær om hele S.-halvdelen. I NNØ. har højfoden vistnok været overpløjet. I SV.-fod ses en del af en nøj- agtig lagt randstensrække af sten mellem hoved- og favnstørrelse. I V.-siden en lille, i Ø.-siden en større, flad sænkning. I NØ.- fod gammel rævegrav. Højen iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er smukt lyngklædt og har en smuk Form. Uagtet der er svage ]]Brud[[ Spor af et overfladisk Brud fra nordøst, maa Højen dog betragtes som ubrudt. Dens Fodsteen sees ikke. F.M. [[1890]] [[Fredet 1890]] [[1948: Foden pløjet for nær om hele S-halvdelen og vistnok overpløjet i NNØ. I SV ses en ret nøjagtigt lagt række af hoved- til favnstore randsten. I NØ-fod gammel rævegrav.]] Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Jfr. journ.nr. 665/39).
1939
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 665/39. Sb. 14.06.05-6. Undertegnede besøgte 18. Sept. 1939 Højene i Hald Hede sammen med Anmelder, Radioforhandler Niels Kjær, Hvidsten. Det drejer sig om 5 Høje, beliggende paa nyopdyrket Hede, der som to "Lommer" strækker sig østfra ind i ... [?] Plantage, ... [?], der hører til Hald Sogn, tilhører Gdr. Frans Jensen, Hald. Vestligst ligger to Høje, en større, fredet Langhøj (sb 5) (med MS) og 30 m S.f. denne en lille Høj (sb 6), 2[?]x7 m, uden MS. Østligere, i en anden "Lomme", ligger 3 fredede Høje (sb 10+12) tæt sammen, dannende en Række i N-S., alle med MS. Paa alle højene er Lyngen svedet helt eller delvis af, uden at ... [?] havde taget Skade. Paa den nordligste af de tre østligste havde Traktorploven i Nordsiden dannet et Par ret overfladiske Furer. Ejeren forklarede, at ved Lyngens Afbrænding tog Ilden Magten fra dem, saa ikke alene Højene, men ogsaa en Del af den nærliggende Plantage brændte. Plovfurerne lovede han at jævne. Dermed vil jeg anse Sagen for afsluttet. Therkel Mathiassen [[1948: Ingen nye beskadigelser at bemærke.]] Vedlagt sagen: Bestigtigelsesrapport af d. 18/9 1939 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 13/9 1939 ml. Th. Mathiassen og N01. Korrespondance af d. 12/9 1939 ml. O. Løye, Randers, og N01.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, skaldet paa top og V-side, paa resten lidt græs og lyng, i ager. 2,20 x 16 m. Foden pløjet for nær om hele S-halvdelen. I NNØ har højfoden vistnok været overpløjet. I SV-fod ses en del af en nøjagtigt lagt randstensrække af sten mellem hoved- og favnstørrelse. I V-siden en lille, i Ø-siden en større, flad sænkning. I NØ-fod gammel rævegrav. Højen iøvrigt velbevaret. (Jfr. journ.nr. 665/39). [[FM 1890 25/9 MS (paa top)]]1948: Foden pløjet for nær om hele S-halvdelen og vistnok overpløjet i NNØ. I SV ses en ret nøjagtigt lagt række af hoved- til favnstore randsten. I NØ-fod gammel rævegrav. [[F.M.]] [[1890]] [[Fredet 1890]] Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blåt kort ikke korrekte. Iøvrigt som beskrevet, idet dog kun 2 randsten synlige. Lyngklædte sider. Græsklædt top. Fritliggende i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1813-147 og -149 en seværdig gruppe. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentligt tilgængelig, privat skov i S. Parkering i stor afstand uden for skoven. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden skaldet top og vestside. FM-sten på toppen. Bevokset med græs og lyng. Beliggende i græsstykke i skov.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links