Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1813149
Sted- og lokalitetsnummer
140605-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS på top. Græsklædt høj i ager. 1,15 x 13 m. Højfoden noget afpløjet i NNØ., overpløjet i SSV. På V.-halvdelens sider og i SØ.-side ses spor af gamle forstyrrelser. På toppen lidt spredte marksten. Højen iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne lille Høj har sin Plads 30' nord for sidstnævnte. Den er ubrudt og smuk af Form samt lyngklædt. Fodsteen sees ikke. F.M. [[1890]] [[Fredet 1890.]] [[1948: Foden noget afpløjet i NNØ, overpløjet i SSV.]] Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 665/39. Sb. 14.06.05-6. Undertegnede besøgte 18. Sept. 1939 Højene i Hald Hede sammen med Anmelder, Radioforhandler Niels Kjær, Hvidsten. Det drejer sig om 5 Høje, beliggende paa nyopdyrket Hede, der som to "Lommer" strækker sig østfra ind i ... [?] Plantage, ... [?], der hører til Hald Sogn, tilhører Gdr. Frans Jensen, Hald. Vestligst ligger to Høje, en større, fredet Langhøj (sb 5) (med MS) og 30 m S.f. denne en lille Høj (sb 6), 2[?]x7 m, uden MS. Østligere, i en anden "Lomme", ligger 3 fredede Høje (sb 10+12) tæt sammen, dannende en Række i N-S., alle med MS. Paa alle højene er Lyngen svedet helt eller delvis af, uden at ... [?] havde taget Skade. Paa den nordligste af de tre østligste havde Traktorploven i Nordsiden dannet et Par ret overfladiske Furer. Ejeren forklarede, at ved Lyngens Afbrænding tog Ilden Magten fra dem, saa ikke alene Højene, men ogsaa en Del af den nærliggende Plantage brændte. Plovfurerne lovede han at jævne. Dermed vil jeg anse Sagen for afsluttet. Therkel Mathiassen [[1948: Ingen nye beskadigelser at bemærke.]] Vedlagt sagen: Bestigtigelsesrapport af d. 18/9 1939 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 13/9 1939 ml. Th. Mathiassen og N01. Korrespondance af d. 12/9 1939 ml. O. Løye, Randers, og N01.
1940
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 643/40. Beretning om Besøg ved 16 Gravhøje i Hald Hede, Nørhald H., Randers A. (vedlagt Skitse, hvortil er anvendt Maalebordsblad 1813, Gassum). Af Kandidat O. Løye, KHM. Modtaget på N01 d. 23/10 1940. Ang. beskadigede/truede gravhøje i Hald sogn. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 23/10, 29/10 1940 ml. KHM (v. Kandidat O. Løye) og N01. Korrespondance af d. 29/10 1940 ml. Sognefoged L. Laursen, Hald, og N01. Korrespondance af okt. 1941 ml. div. lodsejere og N01.
1940
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 1,15 x 13 m. Højfoden noget afpløjet i NNØ, overpløjet i SSV. Paa V-halvdelens sider og i SØ-siden ses spor af gamle forstyrrelser. Paa toppen lidt spredte marksten. Højen iøvrigt velbevaret. (Jfr. journ.nr. 665/39 og 643/40). [[FM 1890 25/9 MS (paa top)]]1948: Foden noget afpløjet i NNØ, overpløjet i SSV. [[F.M.]] [[1890]] [[Fredet 1890.]] Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTværmål på blåt kort overvurderet, højden undervurderet. Iøvrigt som beskrevet. Græsklædt med en del lyng. Fritliggende i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1813-147 og -148 en seværdig gruppe. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentligt tilgængelig, privat skov i S. Parkeringsmulighed i stor afstand uden for skoven Bevoksning: 1989: Græs og Lyng.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog ingen sten synlige. FM-sten på toppen. Bevokset med græs og lidt krat. Beliggende sammen med f.nr. 1813148 og 1813147 i et stort græsklædt område i skoven.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links