Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1813147
Sted- og lokalitetsnummer
140605-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS på top. Græsklædt høj i ager. 1,40 x 14 m. Foden hist og her lidt beskadiget af ploven. Iøvrigt er højen fuldstændig velbevaret. Næsten hele hø- jen rundt ses i foden en - hist og her lidt splittet - randstens- række af favnstore og lidt mindre sten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er flad i Toppen, men her sees ingen Steen. Nogle af dens Fodstene ere udvæltede. 3 af dem sees endnu, men Resten ere borte. Af de urørte sees 14 mens Resten ere dækket af Muld. Fodstenene staa 6' inde i Fylden og 2 a 2½' oppe. Højen er smukt lyngklædt, bygt af Muld og synes afdækket med mindre Steen. F.M. [[1890]] [[Fredet 1890]] [[1948: Foden hist og her lidt beskadiget af ploven. Næsten hele højen rundt ses i foden en randstensrække af favnstore og lidt mindre sten. Hist og her synes rækken lidt splittet.]] Bevoksning: 1989: Græs.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Jfr. journ.nr. 665/39).
1939
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 665/39. Sb. 14.06.05-6. Undertegnede besøgte 18. Sept. 1939 Højene i Hald Hede sammen med Anmelder, Radioforhandler Niels Kjær, Hvidsten. Det drejer sig om 5 Høje, beliggende paa nyopdyrket Hede, der som to "Lommer" strækker sig østfra ind i ... [?] Plantage, ... [?], der hører til Hald Sogn, tilhører Gdr. Frans Jensen, Hald. Vestligst ligger to Høje, en større, fredet Langhøj (sb 5) (med MS) og 30 m S.f. denne en lille Høj (sb 6), 2[?]x7 m, uden MS. Østligere, i en anden "Lomme", ligger 3 fredede Høje (sb 10+12) tæt sammen, dannende en Række i N-S., alle med MS. Paa alle højene er Lyngen svedet helt eller delvis af, uden at ... [?] havde taget Skade. Paa den nordligste af de tre østligste havde Traktorploven i Nordsiden dannet et Par ret overfladiske Furer. Ejeren forklarede, at ved Lyngens Afbrænding tog Ilden Magten fra dem, saa ikke alene Højene, men ogsaa en Del af den nærliggende Plantage brændte. Plovfurerne lovede han at jævne. Dermed vil jeg anse Sagen for afsluttet. Therkel Mathiassen [[1948: Ingen nye beskadigelser at bemærke.]] Vedlagt sagen: Bestigtigelsesrapport af d. 18/9 1939 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 13/9 1939 ml. Th. Mathiassen og N01. Korrespondance af d. 12/9 1939 ml. O. Løye, Randers, og N01.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 1,40 x 14 m. Foden hist og her lidt beskadiget af ploven. Iøvrigt er højen fuldstændig velbevaret. Næsten hele højen rundt ses i foden en - hist og her lidt splittet - randstensrække af favnstore og lidt mindre sten. (Jfr. journ.nr. 665/39). [[FM 25/9 1890 MN [MS] (paa toppen)]]1948: Foden hist og her lidt beskadiget af ploven. Næsten hele højen rundt ses i foden en randstensrække af favnstore og lidt mindre sten. Hist og her synes rækken lidt splittet. [[F.M.]] [[1890]] [[Fredet 1890]] Bevoksning: 1989: Græs.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort, dog ingen randsten synlige. Græsklædt. Fritliggende i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1813-148 og -149 en seværdig gruppe. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentligt tilgængelig, privat skov i S. Parkeringsmulighed i stor afstand uden for skoven. Bevoksning: 1989: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ingen randsten er dog synlige. FM-sten på toppen. Højen er græsklædt. Beliggende i græsstykke i skov.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links