OS, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53344
Sted- og lokalitetsnummer
060205-65
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Hallehøj", ca. 28 x 2,5-3 m. Ø-siden delvis afgravet. Siderne noget aftrådte. Ved skellet ind mod St. Hallegaard. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skjellet mellem Store og Lille Hallegaards Jord ligger en almindelig Gravhøi, der er gravet i Toppen, men om noget er fundet vides ei.- Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, paa Kortet kaldet "Hallehøj". Ved Skellet ind mod St. Hallegaard. Træbevokset i Ager. Ca. 28 m i Tvm., Højde 2.50 - 3.0 m. Østsiden delvist afgravet. Siderne noget aftraadte.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, gennemskåret Ø for midten af N/S gående markskel med stendige. 2,9 x 28,5 x 17 m. Ø for diget er højen bortgravet (men fladearealet markerer sig stadig tydeligt i vegetationen som et område med bedre vækst i kornet). Den tilbageværende del af højen er temmelig forgravet. I toppen et stort og bredt gammelt krater. På højsiderne ses overalt sten, hvoraf nogle muligvis stammer fra højfylden, mens andre ubetvivlelig er marksten henkastet på højfoden. På nordlige højside ses en stor bunke råjord og sten, formentlig anbragt der i 1984. En tilsvarende men endnu større bunke (5 x 4 m, 1,4 m høj) er lagt ind mod stengærdets V-side umiddelbart N for højen. Talte med lodsejeren om jordbunkerne, som han oplyste hidrører fra gravning og sprængning af drænrender. Han lovede, at jordbunkerne ville blive fjernet efter høst og senest ved udgangen af 1985. Jeg indskærpede, at jordbunken på højen, skulle fjernes yderst nænsomt og uden at der skete indgreb i højsiden. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links